Architect nodig? Wij zoeken voor u

Een architect is onontbeerlijk voor wie bouwt of renoveert. Hij/zij is tegelijk uw ontwerper, adviseur en vertrouwenspersoon. De keuze van een betrouwbare architect is dus van cruciaal belang. Bent u op zoek naar een architect? Dan bent u hier aan het juiste adres.

ArchitectZoeken.be heeft een uitgebreid netwerk van erkende architecten over gans Vlaanderen. Zij komen bij u langs voor een gesprek en een gratis offerte. Luister naar hun ideeën en vind de architect voor uw droomhuis. Vul het formulier in, ontvang gratis offertes en vergelijk alle voorstellen! Deze dienst is gratis en volledig vrijblijvend.

Architect werkt aan plan.

Waarom een architect?

Bouwen of verbouwen is één van de meest belangrijke gebeurtenissen in uw leven. Sommige mensen doen het maar één keer in hun leven, anderen hebben de smaak van het renoveren stevig te pakken. Een huis bouwen of renoveren is dan ook een ingrijpende en boeiende ervaring. U beleeft intense momenten en neemt levensbepalende beslissingen, zodat uw huis een echte thuis wordt.

Uw woning moet immers niet alleen mooi zijn, maar ook comfortabel, energiezuinig en functioneel zijn. Elk huis is de weerspiegeling van de stijl en behoeften van haar bewoners. Zoek daarom een architect die meegaat in uw verhaal, maar de techniciteit en de functionaliteit van het huis niet uit het oog verliest.

De architect: ontwerper, adviseur en vertrouwenspersoon

De rol van de architect valt dus zeker niet te onderschatten. Hij/zij moet uw woning esthetisch en technisch op uw wensen afstemmen. Tegelijkertijd moet de architect rekening houden met het budget en volgt hij de uitvoering van de werken op. 

Dit alles moet uiteraard volgens de regels gebeuren: omgevingsvergunning, EPB certificaat, (brand)veiligheid, … Concreet heeft een architect dus 3 functies:

 • Ontwerper
 • Vertrouwenspersoon
 • Adviseur

Architect als ontwerper

Eerst en vooral tekent de architect uw huis. Dit is de functie van een architect in de enge zin. Hij werkt een globaal plan uit voor een mooie, functionele en betaalbare woning. Daarbij houdt hij rekening met alle technieken in huis (water, elektriciteit, verwarming, …) en helpt hij u bij het vergelijken van offertes en de keuze van de beste aannemer. (LINK)

Daarnaast begeleidt hij u doorheen alle administratie. De architect stelt een dossier op voor de omgevingsvergunning en controleert of de werken correct uitgevoerd worden. Op basis van controlebezoeken aan de werf kan hij werfverslagen opstellen waarin alle belangrijke ontwikkelingen (fouten, keuzes materialen, technieken, vertragingen, meerwerken…) worden gedocumenteerd.

Op die manier waarschuwt hij u indien het gevaar rijst dat bepaalde voorschriften (bouwrichtlijnen, energieprestaties) niet zouden worden gerespecteerd of wanneer het prijskaartje dreigt te ontsporen.

"<yoastmark

Architect als adviseur

Ten tweede kan het advies van de architect verder gaan. Zo kan hij een studie doen van de financiële, technische of stedenbouwkundige haalbaarheid van de bouwplannen. Kunnen we dit pand omvormen tot een (t)huis binnen het afgesproken budget? Past uw droomhuis wel op de bouwgrond die u op het oog heeft?

Vaak maken architecten gebruik van 3D-modellen om deze vraagstukken op te lossen. Dit maakt het makkelijker om het huis op het plan voor te stellen. Ten slotte kan een architect ook optreden als adviseur bij praktische zaken, zoals de coördinatie van de werken, de overname of het gemeen maken van een scheidingsmuur en de controle van de (tussentijdse) facturen.

Architect als vertrouwenspersoon

Gezien zijn functie als ontwerper en adviseur begrijpt u waarschijnlijk onmiddellijk waarom uw architect ook uw vertrouwenspersoon is. Zijn inbreng bepaalt in grote mate het verdere verloop van de bouw of renovatie.

Kies dus enkel voor een architect die u volledig vertrouwt! Maak eerst een vrijblijvende afspraak en kijk of het klikt. Zitten jullie op dezelfde golflengte? Begrijpt de architect waar u naar toe wil? Brengt hij verfrissende ideeën aan? Neem genoeg tijd bij de keuze van een architect. Vergelijk de voorstellen van verschillende architecten. Beter wat langer zoeken dan een architect kiezen waar u niet 100% achter staat. Uw architect is misschien een kost, maar zeker ook een investering in een goede afloop.

Belangrijk om weten is dat elke architect gebonden is aan heel wat wettelijke en deontologische regels. De Orde van Architecten controleert of architecten deze regels naleven. Zo wil de Orde consumenten beschermen én architecten die hun rol in eer en geweten uitvoeren.

Architect vinden

Hoe vind ik snel en eenvoudig architecten? Daar helpen wij u graag mee. Wij brengen u in contact met een selectie architecten uit uw buurt. Dit zijn stuk voor stuk erkende architecten. Vooraleer een architect zich kan inschrijven op ons platform, moet hij immers kunnen bewijzen dat hij ingeschreven is bij de Orde van Architecten. Dit is een verplichting in België om het beroep te mogen uitoefenen. Vul ons formulier in en maak kennis met hen. Vraag uiteraard ook naar de ervaringen van familie, vrienden of collega’s. Kunnen zij een goede architect aanraden? 

Wanneer u aantal architecten gevonden heeft, kunt u dieper beginnen graven. Bekijk de huizen die de architect ontworpen zijn. Meestal vindt u enkele realisaties terug op zijn website. Hou uw ogen ook open wanneer u rondrijdt. Ziet u een woning die u aanstaat? Dan kunt u altijd eens aanbellen en de naam van de architect vragen. De meeste mensen zullen de interesse appreciëren en in geuren en kleuren vertellen over hun (ver)bouwavonturen.

Architecten vinden in Antwerpen
Bij de keuze van een architect is het belangrijk om op dezelfde golflengte te zitten.

Architect: eerste gesprek

Bij de keuze van een architect begint u meestal met een verkennend gesprek. In een ideaal scenario is dit een vrijblijvende afspraak, dus zonder enige verplichting. Opgelet, dit is geen vaste regel; sommige architecten vragen reeds een vergoeding bij een verkennend gesprek. Vraag dit dus zeker na!

Een eerste gesprek is de basis van een eventuele verdere samenwerking. Het is de perfecte setting om ideeën uit te wisselen en aan te voelen of de architect op dezelfde golflengte zit. Meestal toont de architect enkele realisaties en geeft hij tekst en uitleg bij zijn visie en werkwijze. U kunt dan weer uw ideeën op tafel leggen en vragen stellen over de haalbaarheid.

Wees open en eerlijk tegenover de architect tijdens dit gesprek, zeker over de termijn en het budget. Geef de architect inzicht in uw leefgewoonten en behoeften. Zelfs kleine details kunnen een grote invloed hebben op het eindresultaat. Hoe meer informatie de architect krijgt, hoe beter hij de woning kan afstemmen op uw gezin.

Heb ik een architect nodig? 

In theorie moet er voor alle werken die een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen vereisen, een architect aangesteld worden. Is er geen omgevingsvergunning nodig, dan hoeft u in principe geen architect te zoeken.

Maar zoals gezegd gaat de rol van de architect in de praktijk veel verder dan vergunningen aanvragen, plannen opmaken en de werken controleren. De architect begeleidt u doorheen het hele bouwproces. Van de keuze van de bakstenen tot opvragen en vergelijken van offertes, u kunt altijd bij uw architect terecht.

Bovendien kent de architect de reglementen waar uw woning aan moet voldoen. Hij beschikt ook over de nodige kennis en ervaring om de kwaliteit van de werken te bepalen. Iemand die tijdens de verbouwingen raad geeft over materialen en technieken (elektriciteit, sanitair, ventilatie, verwarming, …) is echt goud waard.

Architect Antwerpen | Opvolging van de werken op de werf
Uw architect kent betrouwbare aannemers uit de buurt en volgt de werken nauwkeurig op.

Hoe werkt een architect?

Een goede architect vliegt niet zomaar op een project. Hij luistert, analyseert en probeert uw droomhuis vorm te geven op basis van uw behoeften, stijl en budget.  Architecten gaan meestal op de volgende manier te werk:

Het voorontwerp

Eerst en vooral vindt er een studie van het bouwproject plaats. De architect brengt het budget, het terrein, de bijhorende bouwvoorschriften en uw wensen in kaart. Op basis van alle gegevens maakt hij een voorontwerp dat een eerste glimp van uw toekomstige huis geeft.

Het voorontwerp is de basis van de bouw of de renovatie. Controleer het dus grondig en stuur bij waar nodig. Dit is de fase waar aanpassingen nog relatief eenvoudig aan te brengen zijn. Hoe later in het bouwproces, hoe meer tijd en geld het kost om zaken te veranderen.

Om het voorontwerp goed te kunnen bestuderen beschikt u best al over de volgende documenten:

 • Onderzoek van bodemstabiliteit
 • Bodemsamenstelling
 • Opmeting van het perceel of bestaande toestand van het pand

Wenst u hier meer info over? Vraag raad aan uw architect of neem contact op met de dienst Ruimtelijke Ordening van uw gemeente.

Omgevingsvergunning Vlaanderen

Is het voorontwerp goedgekeurd en zijn de betrokken diensten geraadpleegd? Dan begint de architect de plannen op te stellen en het dossier voor de omgevingsvergunning voor te bereiden. Deze vergunning vraagt de architect online aan via het omgevingsloket. Meer informatie over de voorwaarden en de procedure? Surf naar www.omgevingsloketvlaanderen.be.

Het uitvoeringsontwerp

Architect in actie | Architect AntwerpenNa de toekenning van de omgevingsvergunning start de architect een uitvoeringsdossier op. Dit omvat eerst en vooral de plannen en de detailtekeningen van de bouw/renovatie. Verder kan het ook een bestek of lastenboek en een (al dan niet gedetailleerde) meetstaat bevatten. Dit is zeer handig bij het opvragen van offertes en de controle van de uitgevoerde werken. Bij twijfels rond de technieken en de stabiliteitsstudies kan de architect u als bouwheer ook aanraden om een ingenieur stabiliteit en technieken te raadplegen.

Het bestek – ook wel lastenboek genoemd – beschrijft de rechten en plichten van de betrokken partijen. Het legt met andere woorden de contractuele bepalingen met de aannemers over de uitvoering, kostprijs en uitvoeringstermijn vast. Een bestek bestaat meestal uit 3 onderdelen:

 • Het technische bestek: een omschrijving van alle bijzonderheden van het gebouw, de uitvoering van de werken en de gebruikte materialen. 
 • Detailtekeningen: om constructie-elementen te verduidelijken.
 • De meetstaat: lijst met alle materialen en de gebruikte hoeveelheden.

Op basis van het uitvoeringsontwerp kunt u op zoek gaan naar één of meerdere aannemers. De aannemers gebruiken dit ontwerp voor hun prijsoffertes. Vraag de aannemers om een gedetailleerde offerte uit te werken, inclusief alle eenheidsprijzen.

Opvolging van de werken

Heeft u een goede aannemer gevonden? Dan kan de (ver)bouw(ing) echt starten. Het werk van de architect is echter nog niet af. De architect is wettelijk verplicht om de uitvoering van de werken op te volgen. Concreet houdt dit in dat hij de uitgevoerde werken inspecteert, eventuele fouten detecteert en samen met de aannemer een oplossing zoekt. Alles wat op de bouwwerf gebeurt en besproken wordt, noteert de architect in zijn werfverslag. Dit vermijdt discussiesachteraf.

De bouwplaats begeleiden tot de oplevering

Architect op de werf | Architect Antwerpen

Zodra de aannemer de werken uitgevoerd heeft, vraagt hij de voorlopige oplevering aan. U als bouwheer en opdrachtgever aanvaardt de oplevering (als er geen fouten gebeurd zijn) en neemt de bouwwerken in ontvangst. Op dat moment draagt u de volle verantwoordelijkheid als eigenaar. De definitieve oplevering gebeurt één jaar na de voorlopige. Indien opgenomen in het contract kan dit stilzwijgend gebeuren.

Raadpleeg uw architect bij de voorlopige en definitieve oplevering. Uw architect zal u aanraden om een proces-verbaal op datum op te maken dat alle partijen ondertekenen. Zijn bepaalde afspraken of voorwaarden geschonden? Dan heeft u als bouwheer het recht om de oplevering te weigeren. Deze beslissing moet u wel kunnen motiveren. Een weigering betekent dat de aannemer de gebreken binnen een bepaalde termijn herstelt. Dit is op straffe van een waarborgsom als garantie dat u uw woning tijdig kunt betrekken.

Opgelet: trekt u zonder voorbehoud in uw woning? Dan wordt dit beschouwd als een stilzwijgende aanvaarding van de oplevering.

Architect Contract

Architect: het contract

De deontologische code van architecten bepaalt dat ze een schriftelijk contract moeten opstellen voor elke uitgevoerde opdracht. In het contract staan de wederzijdse verplichtingen van de architect en u als bouwheer. 

U kunt een contract met een architect tekenen voor de volledige bouw of renovatie, maar dit is niet verplicht. Een contract sluiten voor enkel een haalbaarheidsonderzoek is perfect mogelijk. Dit geldt ook voor een eerste kostenraming, een stedenbouwkundig onderzoek of zelfs een voorontwerp.  Deze afzonderlijke opdrachten legt men dan vast in een precontract dat kan uitgroeien tot volwaardig contract.

Bij een haalbaarheidsstudie bekijkt de architect of uw droomhuis er wel kan komen. Hij voert een onderzoek uit op budgettair vlak (zijn uw wensen te duur?) en stedenbouwkundig vlak (mogen uw wensen wel uitgevoerd worden?).

In het contract legt u de taak en het ereloon van de architect vast. Beide partijen moeten de overeenkomst uiteraard ondertekenen. Zorg ervoor dat u een duidelijk contract heeft waar alle rechten en plichten uitvoerig in beschreven staat, want dit document is een belangrijk bewijsstuk bij een eventuele conflicten.

Architectenovereenkomst: verplichte elementen

Op het internet vindt u verschillende modelcontracten, maar toch laat u best een overeenkomst op maat uitwerken. Het contract met de architect moet zeker de volgende gegevens bevatten:

 • De identiteit van beide partijen
 • De gegevens van de bouwwerf en het project
 • De omschrijving van de opdracht: welke diensten moeten er geleverd worden en hoe?
 • Het uitvoeringsontwerp en de verplichte controle op de uitgevoerde werken: deze taken moet de architect verplicht op zich nemen. Het is mogelijk dat de architect andere taken niet op zich neemt, mits akkoord met de bouwheer.
 • De verzekeringsgegevens: zoals naam van de verzekeraar en polisnummer
 • Bepaling van het ereloon en de betalingsmodaliteiten: het statuut van de architect bepaalt hoe hij betaald wordt. Dit kan via bezoldigingen, honoraria, vacaties of weddes zijn. 
 • Provinciale raad waar architect ingeschreven is
 • Datum van opmaak van het contract
 • Ondertekening door beide partijen

Architectenovereenkomst: aanbevolen elementen

In sommige gevallen wordt het budget opgenomen in de overeenkomst. Communiceer hier zo transparant mogelijk en in alle vertrouwen met uw architect over. De architect waakt over uw budget en zorgt ervoor dat er voldoende marge is. Een goede architect zal u op voorhand waarschuwen als een bepaalde bouwkeuze te duur is.

De volgende elementen zijn niet verplicht op te nemen in uw contract, maar zijn wel aangewezen:

 • Gegevens over de werf (adres, kadaster, oppervlakte…)
 • Omschrijving van het bouw- of renovatieproject 
 • Termijn: vaak zijn dit richtdata voor de start en het einde van de werken
 • Budget
 • Berekeningswijze van het ereloon, betalingsmodaliteiten, vergoeding van bijkomende prestaties
 • Uitbestede taken/studies aan studiebureaus en/of externen (bv. voor stabiliteit, verwarming, akoestiek, …). De verantwoordelijkheden van de architect worden hierbij ook opgesomd.
 • Extra informatie i.v.m. controle op de uitvoering van de werken 
 • Auteursrechten
 • Bepalingen rond de oplevering  
 • Plichten en verzekeringsgegevens van de bouwheer
 • Scenario indien de overeenkomst vroegtijdig beëindigd wordt

Sinds 2014 zijn architecten gehouden aan de informatie – en adviesplicht jegens de opdrachtgever. 

Architect gezocht? Wij zoeken voor u!

  ArchitectZoeken.be mag mij in contact brengen met architecten uit mijn buurt